Privatumo politika


SIA „Cido Grupa“ priklauso Royal Unibrew įmonėms, sudarančioms Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, 4640 Faxe, Danija, įmonių grupę („Grupė”).

Kai šioje privatumo politikoje kalbame apie „mes“, „mus“ arba „mūsų“, turime omenyje atitinkamą Grupės įmonę, atsakingą už Jūsų duomenų tvarkymą. Visų Royal Unibrew įmonių ir vietovių sąrašą galite rasti čia: https://www.royalunibrew.com/about-us/company-structure. Ši privatumo politika taikoma visoms Grupės įmonėms.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Royal Unibrew Grupės įmonė, su kuria bendraujate. Jei nesate tikri, su kuria įmone bendraujate, galite susisiekti su mumis šiuo adresu: GDPR@Royalunibrew.com.

Šioje privatumo politikoje galite perskaityti, kaip mes tvarkome Jūsų informaciją.

Ši privatumo politika taikoma visiems, kurie perka iš mūsų produktus ar paslaugas, yra tiekėjas ar verslo partneris, yra vieno iš mūsų fizinių adresų lankytojas, yra darbo ieškantis asmuo, dalyvauja bet kuriame iš mūsų renginių ar konkurse arba kitaip bendrauja su mumis, pavyzdžiui, naudoja vieną iš mūsų svetainių arba bendrauja su mumis naudodami socialinius tinklus ar kitą platformą.

Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis

Jūsų duomenų tvarkymas priklauso nuo konteksto, kuriame bendraujate su mumis.

Toliau galite daugiau sužinoti apie veiklą, kurią vykdydami tvarkome Jūsų informaciją. Toliau nurodome, su kuo yra susijusi informacija, kokio tipo informaciją tvarkome, teisinį pagrindą ir kiek laiko ją saugome.

Šioje politikoje taip pat galite daugiau sužinoti apie tai, su kuo galime dalytis informacija.

Atkreipkite dėmesį, kad mes galime tvarkyti informaciją keliais skirtingais tikslais, jei bendraujate su mumis keliais būdais, pvz., jei esate mūsų klientas ir lankotės vienoje iš mūsų fizinių buveinių.

Jei susisieksite su mumis, įskaitant skundo pateikimą

Jūsų asmens duomenų tvarkymo duomenų valdytojas yra Royal Unibrew Grupės įmonė, su kuria susirašinėjate. Jei abejojate, su kuria Royal Unibrew Grupės įmone susirašinėjate, galite susisiekti su mumis adresu GDPR@Royalunibrew.com.

Jūsų informacijos tvarkymo tikslas, jei kreipiatės į mus kaip vartotojas arba jei skundžiatės dėl vieno iš mūsų produktų ar patirties su mumis, yra mūsų galimybė apdoroti Jūsų užklausą ir užtikrinti, kad gautumėte iš mūsų atsakymą.

Mūsų teisinis pagrindas tvarkyti Jūsų informaciją aukščiau nurodytose situacijose yra mūsų teisėtas interesas apdoroti Jūsų užklausą ir užtikrinti, kad visi skundai, įskaitant skundus dėl mūsų produktų, būtų ištirti ir išnagrinėti, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Mes neprašome pateikti informacijos, kuri priskiriama specialiai duomenų kategorijai, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnio 1 dalį, įskaitant sveikatos duomenis, informaciją apie religinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose. Jei vis dėlto pateikiate mums tokią informaciją, laikome, kad davėte aiškų sutikimą dėl duomenų tvarkymo, todėl šią informaciją tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą ir 9 straipsnio 2 dalies a punktą.

Informacija, kurią tvarkome

Mes galime tvarkyti šią informaciją apie jus kaip vartotoją ar skundo pateikėją:

 • Kontaktinė informacija: pvz., vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris, pašto kodas, kliento numeris, inicialai;
 • Su darbu susijusi informacija: pvz., pareigos, darbo vieta;
 • Kita informacija, kurią Jūs patys pateikiate mums, kai susisiekiate su mumis;
 • Specialių kategorijų duomenys, pvz., duomenys apie Jūsų sveikatą, religiją ar narystę profesinėse sąjungose, jei juos pateikėte kartu su užklausa mums.

Jūsų informacijos saugojimas

Mes nesaugome informacijos ilgiau, nei būtina tikslui pasiekti. Laikotarpis, kurį mes saugome Jūsų informaciją, nustatomas konkrečiai atsižvelgiant į bylą, kurioje yra naudojama informacija. Mes ištrinsime Jūsų informaciją, kai tik Jūsų byla bus išnagrinėta, nebent mums prireiks ilgesnį laiką dokumentuoti susirašinėjimo raštus/skundą.

Jei esate tiekėjas arba verslo partneris

Jūsų duomenų tvarkymo tikslas, kai esate tiekėjas ar verslo partneris, yra mūsų gebėjimas valdyti vykstančius prekybos ar bendradarbiavimo santykius, įskaitant sutarčių valdymą, ir užtikrinti veiksmingą bendravimą su Jumis.

Jei esate tiesioginė sutarties šalis (pvz., jei esate individuali įmonė arba savarankiškai dirbantis asmuo), mūsų teisinis Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra tai, kad mes galime vykdyti sutartį su Jumis kaip su tiekėju ar partneriu, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą. Kitais atvejais Jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi savo teisėtu interesu apsaugoti savo teises ir pareigas pagal sutartis ir kt., kurias sudarėme su įmone, kurioje dirbate, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Be to, mes tvarkome Jūsų informaciją šiais tikslais:

 • kokybės užtikrinimas ir mūsų tiekimo grandinės valdymas, be kita ko, siekiant užtikrinti pagrindinių teisių laikymąsi ir kovą su nusikalstamumu;
 • vidaus analizės ir ataskaitos, taip pat mūsų darbuotojų ir konsultantų mokymas.

Mūsų teisinis šio duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtų interesų gynimas siekiant aukščiau nurodytų tikslų, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Šiame kontekste mes registruojame savo susirašinėjimą su Jumis, kad galėtume pateikti dokumentus tikslams įvykdyti.

Informacija, kurią tvarkome

Mes galime tvarkyti šią informaciją apie Jus kaip apie tiekėją ar partnerį:

 • Kontaktinė informacija: pvz., vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris, pašto kodas, kliento numeris, inicialai;
 • Su darbu susijusi informacija: pvz., pareigos, darbo vieta;
 • Finansinė informacija, pvz., mokėjimo sąlygos, banko sąskaitos duomenys ir kreditingumas;
 • Su IT susijusi informacija, pvz., vartotojo ID, prisijungimo duomenys ir duomenys bei įrašai apie Jūsų naudojimąsi mūsų svetainėmis.

Jūsų informacijos saugojimas

Mes saugome Jūsų informaciją tol, kol palaikome verslo santykius, ir tam tikrą laikotarpį pasibaigus verslo santykiams, laikydamiesi galiojančių teisės aktų, įskaitant buhalterinės apskaitos įstatymus šalyse, kuriose vykdome veiklą. Tačiau informacija anonimizuota forma gali būti tvarkoma ir saugoma ilgiau.

Jei esate klientas arba potencialus klientas

Jūsų informacijos tvarkymo tikslas, kai esate klientas ar potencialus (vartotojas ar verslo) klientas, įskaitant atvejus, kai apsiperkate mūsų internetinėse parduotuvėse, yra mūsų galimybė vykdyti sutartis su Jumis, įskaitant užsakymo ir su juo susijusių paslaugų vykdymo, pristatymo ar atšaukimo užtikrinimą.

Jei esate tiesioginė sutarties šalis (pvz., jei esate individuali įmonė arba savarankiškai dirbantis asmuo), mūsų teisinis jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra sudaryti arba vykdyti sutartį su Jumis kaip su klientu ar potencialiu klientu, ryšium su sutarties sudarymu, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą. Kitais atvejais Jūsų asmens duomenis tvarkome remdamiesi savo teisėtu interesu apsaugoti savo teises ir pareigas pagal sutartis ir kt., kurias sudarėme su įmone, kurioje dirbate, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Be to, mes tvarkome Jūsų informaciją, susijusią su:

 • klientų aptarnavimu ir bendrąja komunikacija;
 • mūsų produktų ir paslaugų kokybės užtikrinimu;
 • produktų ir paslaugų kūrimu;
 • kredito reitingais;
 • vidaus analizėmis ir ataskaitomis, taip pat mūsų darbuotojų ir konsultantų mokymu.

Mūsų teisinis šio duomenų tvarkymo pagrindas iš esmės yra mūsų teisėtų interesų gynimas, siekiant aukščiau nurodytų tikslų, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Duomenų tvarkymas taip pat gali būti reikalingas, siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus, patraukti baudžiamojon atsakomybėn, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą ir 9 straipsnio 2 dalies f punktą.

Informacija, kurią tvarkome:

Mes galime tvarkyti šią informaciją apie Jus kaip apie klientą ar potencialų klientą:

 • Kontaktinė informacija: pvz., vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris, pašto kodas, kliento numeris, inicialai;
 • Su darbu susijusi informacija: pvz., pareigos, darbo vieta;
 • Finansinė informacija, pvz., mokėjimo sąlygos, banko sąskaitos duomenys ir kreditingumas;
 • Su IT susijusi informacija, pvz., vartotojo ID, prisijungimo duomenys ir duomenys bei įrašai apie Jūsų naudojimąsi mūsų svetainėmis;
 • Jūsų nuotraukos ar vaizdo įrašai.

Jūsų informacijos saugojimas

Mes saugome Jūsų informaciją tol, kol palaikome verslo santykius, ir tam tikrą laikotarpį pasibaigus bendradarbiavimui, laikydamiesi galiojančių teisės aktų, įskaitant buhalterijos teisės aktus šalyse, kuriose vykdome veiklą. Tačiau informacija anonimizuota forma gali būti tvarkoma ir saugoma ilgiau.

Jei lankotės mūsų interneto svetainėse arba naudojatės mūsų programėlėmis

Asmens duomenys apie Jus bus renkami per mūsų interneto svetaines ir programėles vienu ar keliais iš šių atvejų:

 • kai lankotės ir naršote mūsų interneto svetainėse ir programėlėse;
 • kai kuriate vartotojo profilį;
 • kai atsisiunčiate medžiagą iš mūsų interneto svetainių ir programėlių;
 • kai naudojatės kitomis mūsų funkcijomis ir paslaugomis.

Be to, mes rinksime Jūsų asmens duomenis per savo interneto svetaines ir programėles, kai bendrausite su mumis, pvz., pateiksite užklausą naudodami užklausos formą, kai užsisakysite mūsų naujienlaiškius, kai dalyvausite mūsų konkursuose ar naudositės kitomis paslaugomis ir funkcijomis per mūsų interneto svetaines. Šios duomenų tvarkymo procedūros aprašytos atskiruose privatumo politikos skyriuose.

Kai esate mūsų interneto svetainių lankytojas arba kai naudojatės mūsų programėlėmis, Jūsų duomenų tvarkymo tikslas yra:

 • galimybė tvarkyti naudotojų paskyras ir profilius;
 • galimybė kurti, tobulinti ir administruoti šias platformas, įskaitant užtikrinimą, kad turinys būtų aktualus ir pateikiamas efektyviausiu būdu Jūsų įrenginyje;
 • Jūsų galimybės dalyvauti/užsiregistruoti, naudojantis interaktyviomis mūsų funkcijomis ir pasiūlymais, užtikrinimas;
 • srauto mūsų interneto svetainėse ir programėlėse analizė.

Mūsų teisinis Jūsų duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtų interesų gynimas, siekiant aukščiau nurodytų tikslų, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą, arba Jūsų sutikimas, kurį gauname, jei to reikalauja įstatymai, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą, pvz., dėl slapukų naudojimo. Daugiau apie slapukų naudojimą galite perskaityti žemiau esančiame skyriuje.

Taip pat privalome užtikrinti mūsų produktų rinkodarai taikomų teisės aktų laikymąsi, pagal kuriuos tik tam tikro amžiaus asmenys gali teisėtai įsigyti mūsų produktus ir gauti mūsų produktų, ypač tų, kurių sudėtyje yra alkoholio, rinkodaros leidimą. Todėl mes tvarkome informaciją šiuo tikslu, o mūsų teisinis šios informacijos tvarkymo pagrindas yra mūsų teisiniai įsipareigojimai laikytis teisės aktų dėl mūsų produktų pirkimo ir rinkodaros, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktą.

Galiausiai taip pat galime tvarkyti informaciją, kurią akivaizdžiai paviešinote, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą ir 9 straipsnio 2 dalies e punktą.

Informacija, kurią tvarkome:

Mes galime tvarkyti šią informaciją apie Jus kaip apie vienos iš mūsų interneto svetainių ar programėlių lankytoją:

 • Kontaktinė informacija: pvz., vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris, pašto kodas, kliento numeris, inicialai;
 • Nuotraukos ar vaizdo įrašai;
 • Asmeninė informacija: pvz., amžius;
 • Kita informacija, kurią paskelbėte patys;
 • Slapukai.

Jūsų informacijos saugojimas

Mūsų programėlėse tvarkoma informacija yra saugoma tol, kol Jūsų profilis yra aktyvus, tačiau informaciją galime saugoti ilgesnį laiką, jei to reikalauja šalių, kuriose vykdome veiklą, įstatymai. Apie slapukų saugojimo laikotarpius skaitykite toliau pateiktame skyriuje apie slapukus.

Jei lankotės mūsų socialinių tinklų profiliuose

Mes ir atitinkamos socialinių tinklų platformos teikėjai esame bendri duomenų valdytojai, tvarkantys asmens duomenis, surinktus Jums lankantis mūsų profilyje ar puslapyje atskiroje socialinių tinklų platformoje.

Mes turime profilius ar puslapius įvairiuose socialiniuose tinkluose (platformose). Savo privatumo nustatymus galite tinkinti kiekvienoje platformoje atskirai. Mes remiamės teikėjo privatumo politika ir platformos naudojimo nustatymais.

Taip pat galite susisiekti su mumis, jei turite klausimų apie bendrą atsakomybę už duomenis ir Jūsų informacijos tvarkymą socialiniuose tinkluose.

Informacija, kurią tvarkome:

Kai lankotės ar sąveikaujate su mūsų socialinių tinklų profiliais, mes ir socialinių tinklų platformos teikėjas galime rinkti, tvarkyti ir saugoti tokius Jūsų asmens duomenis:

 • Jūsų profilyje pateikiama informacija, įskaitant jūsų vardą, pavardę, lytį, šeiminę padėtį, darbovietę, pomėgius ir miestą;
 • Ar Jums „patinka“, ar naudojote kitas reakcijas į mūsų profilį;
 • Komentarai, kuriuos paliekate mūsų įrašuose, įskaitant susijusius su konkursais;
 • Kad lankėtės mūsų profilyje.

Duomenų tvarkymo tikslai
Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • Mūsų produktų ir paslaugų, įskaitant socialinių tinklų profilius ir puslapius, tobulinimui;
 • Statistikai ir analizei;
 • Norėdami susisiekti su Jumis, jei komentuojate įrašą, paliekate atsiliepimą arba atsiunčiate mums žinutę;
 • Rinkodarai apskritai, įskaitant konkursų organizavimą.

Socialinių tinklų paslaugų teikėjai, be kita ko, tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Jų reklamos sistemos tobulinimui;
 • Siekdami teikti mums statistiką, kurią socialinių tinklų paslaugų teikėjai rengia remiantis, be kita ko, Jūsų apsilankymu mūsų profiliuose ir puslapiuose;
 • Veiklos reklamai ir personalizavimui interneto svetainėje.

Mūsų teisinis Jūsų informacijos tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas bendrauti su Jumis ir parduoti save Jums savo socialinių tinklų profiliuose, taip pat mūsų teisėtas interesas tobulinti savo produktus ir paslaugas, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Socialinių tinklų paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenų tvarkymą grindžia savo teisėtais interesais, įskaitant jų interesą tobulinti savo reklamos sistemą ir teikti mums statistiką, kurią socialinių tinklų paslaugų teikėjas rengia, pavyzdžiui, remdamasis Jūsų apsilankymu mūsų profilyje ar socialinių tinklų puslapyje.

Be to, socialinių tinklų paslaugų teikėjai turi teisėtą interesą teikti novatoriškas, individualiai pritaikytas, saugias ir ekonomiškai efektyvias paslaugas, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Socialinių tinklų paslaugų teikėjai tvarko tam tikrus Jūsų asmens duomenis pagal Jūsų sutikimą, kurį galite bet kada atšaukti pakeisdami savo privatumo nustatymus socialiniuose tinkluose, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Jūsų informacijos saugojimas

Raginame ištrinti komentarus, patiktukus ir kitas sąveikas, kurias palikote mūsų profilyje, jei nebenorite, kad jie būtų rodomi mūsų puslapiuose. Mes neištriname tokių viešai matomų sąveikų.

Jei bendraujate su mumis naudodamiesi socialinių tinklų pranešimų funkcija, mes ištrinsime pranešimus, kai to paprašysite.

Informacijos apie tai, kiek laiko socialinių tinklų paslaugų teikėjai saugo Jūsų asmens duomenis, ieškokite atskirų socialinių tinklų paslaugų teikėjų privatumo politikoje.

Socialinių tinklų platformų teikėjų dalijimasis informacija

Socialinių tinklų platformų teikėjai, be kita ko, gali dalytis Jūsų asmens duomenimis su šių kategorijų duomenų gavėjais:

 • Kitais įmonių grupės, kuriai priklauso socialinių tinklų paslaugų teikėjas, subjektais;
 • Išorėje su verslo partneriais, kurie teikia analizės ir apklausų paslaugas;
 • Reklamuotojais;
 • Kitais žmonėmis, kurie lankosi mūsų profilyje ar socialinių tinklų puslapyje (tiek, kiek Jūsų informacija yra viešai prieinama);
 • Mokslininkais ir kitais akademikais.

Daugiau informacijos apie tai, su kuo socialinių tinklų paslaugų teikėjai dalijasi Jūsų asmens duomenimis, galite rasti atskirų paslaugų teikėjų privatumo politikoje, įskaitant tai, kokiais atvejais socialinių tinklų paslaugų teikėjai gali perduoti Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams už ES/EEE ribų.

Jei dalyvaujate bet kuriame iš mūsų renginių

Jei dalyvaujate bet kuriame iš mūsų renginių, įskaitant mūsų remiamus renginius, Jūsų informacijos tvarkymo tikslas yra galimybė mums surengti renginį ir užregistruoti Jūsų ir visų kompanionų dalyvavimą administravimo tikslais ir palaikyti su renginiu susijusį saugumą.

Mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų galimybė siekti savo teisėto intereso organizuoti renginius ir patenkinti Jūsų konkrečius norus ir poreikius, susijusius su mūsų renginiais, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Tvarkydami Jūsų nuotraukas ar vaizdo įrašus, susijusius su bet kuriuo iš mūsų renginių, remiamės Jūsų sutikimu, kurį gauname, jei to reikalauja įstatymai, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Atkreipkite dėmesį, kad pagal įstatymus daugeliu atvejų galime tvarkyti nuotraukas ar vaizdo įrašus, kuriuose esate matomi, jei ta nuotrauka ar vaizdo įrašas nėra sufokusuoti į Jus, pvz., jei esate auditorijos dalis renginio metu.

Mes neprašome pateikti informacijos, kuri priskiriama specialiai duomenų kategorijai, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnio 1 dalį, įskaitant sveikatos duomenis, informaciją apie religinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose. Jei vis dėlto pateikiate mums tokią informaciją, laikome, kad davėte aiškų sutikimą dėl duomenų tvarkymo, todėl šią informaciją tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą ir 9 straipsnio 2 dalies a punktą.

Informacija, kurią tvarkome

 • Kontaktinė informacija: pvz., vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris, pašto kodas, kliento numeris, inicialai;
 • Su darbu susijusi informacija: pvz., pareigos, darbo vieta;
 • Nuotraukos ar vaizdo įrašai;
 • Kita su renginiu susijusi informacija, kurią Jūs pats pateikėte;
 • Specialių kategorijų duomenys, pvz., informacija apie Jūsų sveikatą ar religiją, narystę religinėje bendruomenėje ar profesinėje sąjungoje, kuriuos pateikiate dalyvaudami renginyje.

Jūsų informacijos saugojimas

Paprastai Jūsų informaciją saugome iki 1 metų, nebent esame įpareigoti saugoti Jūsų informaciją ilgesnį laiką šalyje, kurioje surengėme renginį, arba tiek laiko, kiek mums reikia, kad galėtume tvarkyti bet kokius su renginiu susijusius klausimus, įskaitant renginio dalyvių dokumentų tvarkymą ir atsakymą į Jūsų užklausas.

Jei lankotės vienoje iš mūsų fizinių buveinių

Jūsų informacijos tvarkymo tikslas, kai esate vienos iš mūsų buveinių lankytojas, yra užtikrinti saugumą tiek mūsų pačių, tiek mūsų lankytojų atžvilgiu, taip pat ištirti, užkirsti kelią ir dokumentuoti nelaimingus atsitikimus ir nusikalstamas veikas.

Be to, privalome užtikrinti procesų, kurie yra mūsų maisto gamybos dalis, saugą, pvz., laikytis galiojančių teisės aktų dėl maisto kokybės ir saugos.

Mes įdiegėme vaizdo stebėjimo sistemą, taip pat taikome įėjimo kortelių naudojimą tam tikrose mūsų buveinėse.

Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas registruoti lankytojus mūsų buveinėse ir užtikrinti tam tikrą saugumo lygį, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Mes neprašome pateikti informacijos, kuri priskiriama specialiai duomenų kategorijai, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnio 1 dalį, įskaitant sveikatos duomenis, informaciją apie religinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose. Jei vis dėlto pateikiate mums tokią informaciją, laikome, kad davėte aiškų sutikimą dėl duomenų tvarkymo, todėl šią informaciją tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą ir 9 straipsnio 2 dalies a punktą.

Informacija, kurią tvarkome

Mes galime tvarkyti šią informaciją apie Jus kaip apie vienos iš mūsų buveinių lankytoją:

 • Kontaktinė informacija: pvz., vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris, pašto kodas, kliento numeris, inicialai;
 • Su darbu susijusi informacija: pvz., pareigos, darbo stažas, darbo sritis, įėjimo kortelės ID;
 • Kita identifikavimo informacija: pvz., Jūsų automobilio valstybinis registracijos numeris, jei naudojotės mūsų automobilių stovėjimo aikštele;
 • Specialių kategorijų duomenys, pvz., duomenys apie Jūsų sveikatą, religiją ar narystę profesinėse sąjungose, jei pateikėte juos vizito metu.

Jūsų informacijos saugojimas

Paprastai Jūsų informaciją saugome iki 1 metų, nebent esame įpareigoti saugoti Jūsų informaciją ilgesnį laiką šalyje, kurioje lankėtės vienoje iš mūsų buveinių, arba tiek laiko, kiek mums reikia, kad galėtume tvarkyti bet kokius su Jūsų apsilankymu susijusius klausimus, įskaitant Jūsų apsilankymo dokumentavimą ir atsakymą į Jūsų užklausas.

Vaizdo stebėjimo sistemos įrašai saugomi iki 30 dienų, po to jie automatiškai ištrinami.

Jei gaunate rinkodaros medžiagą arba dalyvaujate rinkodaros konkurse

Jūsų duomenų tvarkymo tikslas, kai gaunate rinkodaros medžiagą arba dalyvaujate rinkodaros konkurse, yra mūsų galimybė vykdyti ir administruoti rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą ir konkursų vykdymą bei administravimą.

Mes taip pat tvarkome Jūsų informaciją, siekdami užtikrinti, kad laikytumėmės atitinkamų teisės aktų, pvz., galiojančių rinkodaros praktikos įstatymų toje šalyje, kurioje vykdoma rinkodaros veikla, kai gaunate mūsų produktų rinkodaros medžiagą arba dalyvaujate mūsų konkursuose.

Mes siųsime Jums informaciją apie produktą, naujienlaiškius ir kitą rinkodaros medžiagą el. paštu tik tuo atveju, jei būsite davę išankstinį ir aiškų sutikimą, nebent galiojantys įstatymai leis mums susisiekti su Jumis be tokio sutikimo. Šiuo atžvilgiu mes užtikriname, kad įvykdysime savo teisinius įsipareigojimus laikytis teisės aktų, reglamentuojančių mūsų produktų pirkimą ir rinkodarą, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktą.

Jei dalyvausite bet kuriame iš mūsų konkursų ir laimėsite prizą, mes galėsime pateikti Jūsų ir Jūsų potencialių svečių informaciją mūsų interneto svetainėje arba mūsų socialinių tinklų puslapiuose.

Esant reikalui, mes galėsime pasidalinti Jūsų informacija ir su trečiaisiais asmenimis, kad atiduotume Jums prizą. Duomenų tvarkymo konkursų metu teisinis pagrindas paprastai yra sutarties su Jumis vykdymas, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

Aukščiau nurodytais tikslais mes taip pat galime tvarkyti informaciją, kurią akivaizdžiai paskelbėte, pvz., bet kuriame iš mūsų socialinių tinklų puslapių, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą ir 9 straipsnio 2 dalies e punktą.

Informacija, kurią tvarkome

 • Kontaktinė informacija, pvz., vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris, pašto kodas, kliento numeris, inicialai;
 • Informacija apie dalyvį: pavyzdžiui, informacija apie Jus ir Jūsų svečius, susijusius su konkursu, kuriame dalyvaujate arba kurį laimėjote;
 • Jūsų ir Jūsų potencialių svečių nuotraukos ar vaizdo įrašai;
 • Asmeninė informacija: amžius;
 • Kita informacija, kurią Jūs pats pateikėte dalyvaudami konkurse ar pan.

Jūsų informacijos saugojimas

Mes saugome Jūsų informaciją iki 2 metų, nebent esame įpareigoti saugoti Jūsų informaciją ilgesnį laiką toje šalyje, kurioje gavote rinkodaros medžiagą arba dalyvavote konkurse, arba tiek laiko, kiek mums reikia, kad galėtume tvarkyti bet kokius su rinkodara ar dalyvavimu konkurse susijusius klausimus, įskaitant Jūsų dalyvavimo dokumentų tvarkymą. Tačiau duomenys anonimizuota forma gali būti tvarkomi ir saugomi ilgiau.

Jūsų sutikimo dėl rinkodaros teisės dokumentus saugome 2 metus nuo tada, kai atšaukiate savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą.

Jei dalyvaujate rinkos tyrimuose ar pan.

Jei dalyvaujate rinkos tyrime, anketinėje apklausoje ar pan., tikslas yra suprasti Jus kaip klientą ar vartotoją. Mes tvarkome Jūsų duomenis, kad suprastume, apskaičiuotume ar nustatytume suvokimą apie mūsų produktus, mus kaip tiekėjus arba mūsų paslaugų efektyvumą, našumą ar rinkodarą. Tai padeda mums, be kita ko, tobulinti Jums skirtus produktus, paslaugas, informaciją ir rinkodarą ir Jūs galite gauti rekomendacijų dėl produktų ir paslaugų.

Mūsų teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų galimybė ginti savo teisėtus interesus užtikrinti savo produktų ir paslaugų kokybę ir juos tobulinti, taip pat teikti Jums aktualius pasiūlymus ir paslaugas, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Jei to reikalauja įstatymai, prieš tvarkydami Jūsų duomenis mes paprašysime Jūsų duoti išankstinį sutikimą susisiekti su Jumis dėl rinkos tyrimų, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Informacija, kurią tvarkome:

 • Kontaktinė informacija: pvz., vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris, pašto kodas, kliento numeris, inicialai;
 • Su darbu susijusi informacija: pvz., pareigos, darbo vieta.

Jūsų informacijos saugojimas

Iš pradžių Jūsų informaciją saugome iki 5 metų.

Mes saugome Jūsų informaciją tik tol, kol ji yra teisėta ir tiek, kiek būtina, kad galėtume atsakyti į visas Jūsų užklausas. Tačiau informacija anonimizuota forma gali būti apdorojama ir saugoma ilgiau.

Jei kreipiatės dėl darbo

Jei kreipiatės dėl darbo, turite susikurti profilį mūsų įdarbinimo sistemoje, kur taip pat galite daugiau sužinoti apie savo informacijos, susijusios su įdarbinimu, tvarkymą mūsų atskiroje asmens duomenų politikoje, skirtoje darbo ieškantiems asmenims, kurią galite rasti įdarbinimo sistemoje.

Jei esate kandidatas į pareigas, informacijos apie Jus tvarkymo tikslas yra įvertinti, ar esate tinkamas kandidatas į laisvą darbo vietą. Mes taip pat registruojame Jūsų informaciją, kad galėtume dokumentuoti Jūsų paraišką po to, kai bus baigtas įdarbinimo procesas.

Mūsų teisinis Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų prašymas, kad mes tvarkytume Jūsų paraišką ir CV prieš sudarant darbo sutartį, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

Jei būsite įdarbintas, informaciją, kuri buvo įdarbinimo proceso dalis, saugosime Jūsų personalo aplanke.

Jei Jums yra taikomos mūsų atitikties, kovos su nusikalstamumu ar panašios veiklos nuostatos

Duomenų valdytojas, atsakingas už asmens duomenų, surinktų pagal mūsų vidaus informatorių schemą, tvarkymą, yra Royal Unibrew A/S.

Jūsų duomenų, susijusių su mūsų atitiktimi, kova su nusikalstamumu ar panašia veikla, tvarkymo tikslas yra mūsų galimybė:

 • Patikrinti, ar mūsų sandoriai, įskaitant sandorius su verslo partneriais ir trečiaisiais asmenimis, atitinka galiojančius įstatymus ir mūsų etikos gaires, ir įsitikinti, kad bendraujame tik su šiuos standartus atitinkančiais verslo partneriais ir tiekėjais;
 • Užtikrinti, kad būtų laikomasi mūsų politikos, procedūrų, gairių ir standartų, jei naudojatės mūsų paslaugomis arba lankotės fizinėse buveinėse;
 • Užtikrinti mūsų produktų ir paslaugų kokybę;
 • Prisidėti prie kovos su nusikalstamumu, įskaitant sukčiavimą, ir suformuluoti, ginti ar pareikšti teisinį reikalavimą;
 • Valdyti ir naudoti mūsų vidaus informatorių portalą. Jei apie atvejį pranešite anonimiškai, mes neturėsime prieigos prie Jūsų informacijos.

Jūsų duomenų tvarkymas yra reikalingas, kad galėtume siekti savo teisėtų interesų aukščiau nurodytais tikslais ir užtikrinti įvykdymo dokumentavimą, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Tam tikrais atvejais privalome tvarkyti informaciją, laikydamiesi pinigų plovimo prevencijos ar kitų įstatymų, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktą.

Be to, mes galime tvarkyti Jūsų duomenis siekdami suformuluoti, apginti ar pareikšti teisinį reikalavimą, žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktą arba 9 straipsnio 2 dalies f punktą.

Informacija, kurią tvarkome

 • Kontaktinė informacija: pvz., vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris, pašto kodas, kliento numeris, inicialai, taip pat informacija apie Jus ir bet kokius kompanionus, susijusius su renginiu, konkursu, apklausa ar pan., kuriame dalyvavote.
 • Su darbu susijusi informacija: pvz., pareigos, darbo stažas, darbo sritis, įėjimo kortelės ID;
 • Identifikavimo informacija: asmens identifikavimo numeris (asmens kodas), informacija apie vairuotojo pažymėjimą, paso duomenys;
 • Kita identifikavimo informacija: pvz., Jūsų automobilio valstybinis registracijos numeris, jei naudojotės mūsų automobilių stovėjimo aikštele;
 • Finansinė informacija: banko sąskaitos duomenys, informacija apie operacijas, pirkimų istorija;
 • Nuotraukos ir vaizdo įrašai, pvz., iš įvykio vietos;
 • Specialių kategorijų duomenys, pvz., informacija apie Jūsų sveikatą, religiją ar narystę profesinėse sąjungose, kuriuos mums pateikėte bendraudami su mumis;
 • Skaitmeniniai pėdsakai: naršyklės „piršto atspaudas“, Jūsų įrenginių „piršto atspaudas“, IP adresas, MAC adresas, OS, vietos informacija, naršymo istorija, naudotojo ID/prisijungimo vardas, slaptažodis, internetiniai slapyvardžiai, socialinių tinklų profiliai, voIP vardai (pvz., Skype vardas), žurnalai, įrenginio ID (pvz., IMEI, ICCID, IMSI);
 • Kita informacija, pateikta vidaus informatorių portale pateikiamame pranešime;
 • Slapukai (daugiau apie slapukų naudojimą galite perskaityti žemiau esančiame skyriuje).

Jūsų informacijos saugojimas

Mes nesaugome informacijos ilgiau, nei būtina tikslui pasiekti. Laikotarpis, kurį mes saugosime Jūsų informaciją, bus nustatytas konkrečiai atsižvelgiant į bylą, kurioje naudojama informacija. Laikotarpis, be kita ko, priklauso nuo to, kokiu pagrindu tvarkomi Jūsų duomenys.

Mes ištrinsime informaciją, kai tik byla, kurioje naudojama Jūsų informacija, bus baigta, nebent Jūsų informacija bus naudojama kitose bylose arba buvo surinkta kitais tikslais, kurių pagrindu mes galėsime saugoti informaciją ilgiau.

Dalijimasis asmens duomenimis

Esant reikalui, mes galime dalytis Jūsų asmens duomenimis su savo tiekėjais ir partneriais, siekdami įvykdyti savo įsipareigojimus Jums. Tiekėjais ir partneriais gali būti, pavyzdžiui, prekių ar paslaugų tiekėjai (pvz., susiję su užsakymo pristatymu Jums), IT tiekėjai ir IT sistemų tiekėjai.

Atsižvelgiant į lankymąsi mūsų interneto svetainėse, naudojimąsi kitomis Grupės siūlomomis skaitmeninėmis paslaugomis ar dalyvavimą renginiuose bei kitos rinkodaros medžiagos gavimą, mes taip pat galime dalytis Jūsų informacija su svetainių talpinimo įmonėmis, rezervavimo sistemų teikėjais, rinkodaros paslaugų teikėjais ir kitais paslaugų, reikalingų šiems tikslams pasiekti, teikėjais. Tokie paslaugų teikėjai tvarkys asmens duomenis pagal mūsų nurodymus, remiantis pasirašytomis duomenų tvarkymo sutartimis.

Informacijos gali prireikti vykdant mūsų įsipareigojimus pagal įstatymus arba siekiant apsaugoti mūsų ar kitų teises, turtą ar saugumą. Tokiais atvejais galime atskleisti informaciją valdžios institucijoms, auditoriams, teisininkams ar kitiems konsultantams.

Kai kuriais atvejais mes atskleisime Jūsų duomenis kitoms Grupės įmonėms, kad galėtume analizuoti, plėtoti ir valdyti savo verslą, taip pat tais atvejais, kai mūsų įmonės dalijasi mūsų paslaugomis.

Vykdant Grupės plėtrą, gali keistis korporacinė struktūra, pvz., perkeliant visą ar dalį veiklos. Perduodant verslo dalį ar atliekant kitus komercinius pakeitimus, susijusio asmens duomenų atskleidimo procesinis pagrindas paprastai yra mūsų teisėtas interesas.

Perduodami informaciją tretiesiems asmenims už ES ir (arba) EEE ribų, privalome imtis specialių atsargumo priemonių, kad užtikrintume Jūsų informacijos saugumą. Mes visada užtikrinsime tinkamą duomenų apsaugos lygį ir teisėtą Jūsų duomenų perdavimo pagrindą, pavyzdžiui, naudodami ES standartines sutarčių sąlygas (SCC).

Galite bet kada susisiekti su mumis, kad gautumėte daugiau informacijos apie tai, su kuo dalijamasi Jūsų informacija.

Sutikimas

Tais atvejais, kai Jūsų informaciją tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu, savo sutikimą visada galite atšaukti. Jei atšauksite savo sutikimą, mes nustosime tvarkyti Jūsų informaciją, nebent turėsime teisę ar pareigą toliau tvarkyti ar saugoti Jūsų informaciją kitais pagrindais, įskaitant įstatymų reikalavimus.

Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Savo sutikimą galite bet kada atšaukti:

 • susisiekdami su mumis (žr. žemiau pateiktą kontaktinę informaciją);
 • ištrindami profilį tais atvejais, kai esate sukūrę profilį;
 • sutikimą dėl slapukų galima atšaukti, kaip aprašyta interneto svetainės, kurioje lankotės, slapukų politikoje.

Jei atšauksite savo sutikimą, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis mūsų interneto svetainėse siūlomomis funkcijomis.

Slapukai

Savo interneto svetainėse naudojame slapukus. Daugiau apie tai, kaip mes naudojame slapukus, galite sužinoti slapukų politikoje, kuri yra prieinama ir atnaujinama bet kuriuo metu, paspaudus nuorodą interneto svetainėje, kurioje lankotės.

Jūsų teisės

Pagal įstatymus, su kai kuriomis išimtimis, Jūs turite tam tikras teises, susijusias su Jūsų informacijos tvarkymu:

 • Jūs turite teisę gauti paaiškinimą apie mūsų tvarkomą informaciją apie Jus;
 • Jūs galite nesutikti, kad rinktume ir toliau tvarkytume Jūsų informaciją;
 • Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų informacija būtų pataisyta arba ištrinta, atsižvelgiant į tam tikras įstatymų nustatytas išimtis;
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti duomenų tvarkymą;
 • Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę gauti informaciją, kurią mes užregistravome apie Jus, ir prašyti, kad perduotume tokius duomenis kitam duomenų valdytojui (duomenų perkeliamumas);
 • Jei Jūsų duomenis tvarkome remdamiesi „mūsų teisėtu interesu“, galite prieštarauti duomenų tvarkymui šiuo pagrindu.

Jūsų teisės šalyje, kurioje gyvenate, gali būti apribotos.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis (žr. toliau pateiktą kontaktinę informaciją). Prašome Jūsų, pateikiant užklausas, susijusias su Jūsų teisėmis, pateikti mums pakankamai informacijos, kad galėtume apdoroti Jūsų užklausą, įskaitant Jūsų leidimą mums nustatyti Jūsų tapatybę, nagrinėjant Jūsų prašymą.

Nuorodos į kitas interneto svetaines ir kt.

Mūsų interneto svetainėse gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes neatsakome už kitų interneto svetainių (trečiųjų asmenų interneto svetainių) turinį ar už procedūras, kurias tokie tretieji asmenys taiko rinkdami ir apdorodami informaciją. Kai lankotės trečiųjų asmenų interneto svetainėje, turėtumėte perskaityti interneto svetainės savininko privatumo politiką ir kitas atitinkamas politikas.

Susisiekite su mumis

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis arba turite klausimų apie Jūsų duomenų tvarkymą, galite susisiekti su mumis el. paštu: GDPR@Royalunibrew.com.

Taip pat visada galite susisiekti su savo vietos įmone, priklausančia Royal Unibrew Grupei. Visų Royal Unibrew įmonių ir vietovių sąrašą galite rasti čia https://www.royalunibrew.com/about-us/company-structure.

Skundai

Jei nesutinkate su tuo, kaip tvarkome Jūsų informaciją, arba su tikslais, kuriais ją tvarkome, susisiekite su mumis šiuo adresu: GDPR@Royalunibrew.com.

Taip pat galite pateikti skundą vietos duomenų apsaugos institucijai. ES duomenų apsaugos institucijų apžvalgą galite rasti čia: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes pasiliekame teisę keisti šią privatumo politiką esminio teisės aktų pasikeitimo atveju arba pasikeitus mūsų duomenų tvarkymo veiklai.

Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas